top of page

שיחת סקייפ לדוגמה

בעיה פתורה לדוגמה

סרטוני הדרכה ולימוד

סרטוני היוטיוב שאני מעלה נועדו לטפל במצבים בהם התלמיד לא הבין או הצליח את שעורי הבית, ויש צורך בעזרה מרחוק תלמיד שלא הצליח לפתור תרגיל מסויים, או שהוא מתקשה בחומר תיאורטי, אני מיד מקליט סרטון יו טיוב שעונה על אי ההבנה.
 
לפעמים מתבצעת שיחת סקייפ בה אני משתף את המסך שלי ואנחנו פותרים את התרגיל ביחד.
bottom of page